Recht op antwoord

Afbeelding

Naar aanleiding van het verslag van de RTBF, Investigations, wilden de leden van FEBHEL de verschillende voordelen van houtenergie belichten. Er worden vaak veel valse waarheden geschetst, vooral door een gebrek aan nuance.

Toch is hout een economische, ecologische en lokale energiebron. De belangrijkste voordelen zijn :

  • Relatief stabiele prijs na verloop van tijd
  • Bijproducten van de houtindustrie optimaal benutten
  • België minder energieafhankelijk maken van landen die fossiele brandstoffen produceren
  • Een hernieuwbare bron als het bos duurzaam wordt beheerd
  • Lage fijnstofuitstoot door moderne houtverbrandingstechnologieën
  • Ontwikkeling van een lokale circulaire bio-economie
  • etc...

Hieronder staat het recht van antwoord dat naar de RTBF is gestuurd.